FILOSOFIA 1 : Johdatus filosofiseen ajatteluun

kukka1.JPG

Linkkejä:
http://del.icio.us/masalahnalampi
http://edu.kuopio.fi/aikuislukio/kurssit/filosofia/filosofia1.htmSUBSTANSSI


q metafysiikan tärkein käsite
q mitä on todella olemassa, mikä on olemassaolon perusyksikkö


Oppikirja s. 17: Mitä kirjasta jää jäljelle, kun kaikki värit, kuvat, sivut, kannet ja liima poistetaan?
Filosofia: Jäljelle jää aines eli substanssi. Kirjan substanssi on siis ainetta eli materiaa.

Toinen tulkinta: Substanssi on oleva (olemassaolon perusyksikkö).
Esim. Kaikki koostuu atomeista.

- filosofisessa keskusteluissa pyritään löytämään asian ydin
- filosofisessa keskusteluissa käytetään filosofian sanoja ja käsitteitä esim. substanssi

Esim. Descartes: Voiko sielu olla substanssi?FILOSOFIAN MENETELMÄT


1. ANALYSOINTI
- käsitteiden erittely osasiksi ja osien suhteiden tutkiminen
- esim. Mitä tieto on? Mitä oikeudenmukaisuus on? (Sokrates)

2. TARINAT JA KERTOMUKSET
- luolavertaus, ”Ahmikaa nyt, silmät, kylliksenne tätä kaunista näkyä” (Platon) -> kiehtovuus -> Erasmus Rotterdamilainen (1466-1536): ”paras tapa lisätä kalan syöntiä on kieltää niiden syönti.”3. TUTKIMUS
- filosofia on tieteiden äiti
- filosofit ovat olleet ensimmäisinä tutkimassa asioita ja kysymässä niiden alkuperää (Aristoteles: antiikin tieteen nero)
- 1600-luvulla muu tiede erkani filosofiasta
- esimerkki: Descartes ”eläintieteilijänä): Eläimet eivät puhu -> niillä ei ole ajatuksia -> niillä ei ole sielua -> Siis eläimet ovat koneita


FILOSOFIAN MERKITYS JA HYÖTY


1. Onko filosofiasta haittaa?

Ainakin valtaa pitäville:
- Sokrates arvosteli sofisteja (maksusta opettavia filosofeja)
- Marx: porvarillinen filosofia on yhteiskunnalle vaarallista
- looginen empirismi (vain luonnontieteet tiedettä) pidettiin liian yksipuolisena tieteelle
- Platon: taiteet ovat harhaa ja kiellettävä yhteiskunnassa


2. Mitä hyötyä filosofiasta on?

- filosofia on ihmismielen luonnollinen tapa hahmottaa ihmistä, yhteiskuntaa ja todellisuutta
- filosofia on kriittinen väline: ihmisen on arvosteltava omaa maailmaansa; toisaalta ei ole yhtä oikeaa tapaa ajatella asioita
- filosofia opettaa ajattelemaan selkeästi, tekemään kysymyksiä, keskustelemaan kriittisesti ja hakemaan uusia näkökulmia

FILOSOFIA 1, perustehtäviä


1. Yhdistä oikeaan filosofiin:
a) Hyve on tietoa.
b) Luolavertaus.
c) Oikea toiminta edellyttää tietoa hyvästä ja pahasta. ”Kukaan ei tee tahallaan väärin.”
d) Kokonaisuuksien hahmottaminen.
e) ”Ajattelen, siis olen.”
f) Kaiken perustana on luvut.
g) Kaikki muuttuu. ”Kukaan ei voi kahta kertaa samaan virtaan”.
h) Taide on valhetta.
i) ”Tunne itsesi”.


2. Selitä lyhyesti käsitteet:
a) etiikka

b) sofisti

c) substanssi

d) dualismi

e) determinismi

f) analysointi3. Yhdistä metafysiikan käsite ja sen selitys


metafysiikka
substansseja on vain yksi
monismi
olemassaolo-oppi
pluralismi
teoreettisen filosofian osa-alue
materialismi
substanssi on ainetta
substanssi
substansseja on monta
ontologia
aines


Syksy 06
1. Monismi ja dualismi ovat yrityksiä ratkaista maailman perusluonnetta koskeva kysymys.
a) Selitä, mitä metafysiikassa monismilla ja dualismilla tarkoitetaan,
b) kerro, mitä monismin muotoja on olemassa, kuvaile niitä ja
c) mainitse monisteja ja monistisia koulukuntia.